Η σοδειά του 2016

40°24’39.0″N 23°08’37.2″E

 

Ο καιρός από τον μήνα Οκτώβριο του 2015 μέχρι τον μήνα Σεπτέμβριο του 2016 για αυτήν την περιοχή ήταν γενικότερα ευνοϊκός, όπως περιγράφουμε και πιο κάτω.

Αναφορικά με τις βροχοπτώσεις είχαμε την παρακάτω εικόνα.

Στο σύνολο είχαμε μια ξερική χρονιά, με μια σπάνια ανυδρία και με μια ανωμαλία στις βροχοπτώσεις ανά μήνα. Ήταν αύτη η ανωμαλία που ευλόγησε να έχουμε στον τρύγο, ένα ποιοτικό κρασοστάφυλο.

Είχαμε 346mm βροχοπτώσεις έναντι 547mm μέσου όρου 30 χρονών. Ενώ από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο είχαμε 45% λιγότερες από τον μέσο όρο των τελευταίων 30 χρονών, αλλά αυτές τις λίγες βροχοπτώσεις τις είχαμε στους μήνες Ιούνιο και Αύγουστο. Το Syrah και το Ξινόμαυρο πέρασαν δυο υδατικά στρες και αμέσως μετά δέχτηκαν τις παραπάνω βροχές, ενώ η περιοχή όπου βρίσκεται ο αμπελώνας του Ασύρτικου δέχτηκε δυο επιπλέον βροχές με περίπου 15mm βροχόπτωσης.

Αναφορικά με τις θερμοκρασίες είχαμε την παρακάτω εικόνα.

Στην περίοδο Απριλίου – Σεπτεμβρίου είχαμε σχεδόν ίδιες μέγιστες θερμοκρασίες με τον μέσο όρο 30 χρόνων, αλλά είχαμε χαμηλές θερμοκρασίες νύχτας της τάξης 21% πιο κάτω. Άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι είχαμε θερμοκρασίες πάνω από τους 32°C βαθμούς 35% περισσότερο από τον μέσο όρο αλλά ούτε μια μέρα πάνω από 36°C, γεγονός που βοήθησε να έχουμε έναν ομαλό τρύγο. Η έλλειψη καυσώνων στην περιοχή μας είναι ένα σπάνιο φαινόμενο και αυτό μας έδωσε έναν όψιμο τρύγο και για τις τρεις ποικιλίες.

Τρυγήσαμε το Syrah με ένα ΔΦΟ(Δείκτης Φαινολικών Ουσιών) πράγματι υψηλό, της τάξης 96 και 14.4Baumé, ενώ το Ασύρτικο τρυγήθηκε με 14Baumé και 7,3g τρυγικό οξύ/ λίτρο. Τέλος η ποικιλία Ξινόμαυρο τρυγήθηκε σε 11Baumé, μαζί με την ποικιλία Ασύρτικο, για να μας δώσει την απαιτούμενη νευρικότητα στο χαρμάνι Ασύρτικου /Ξινόμαυρου.

ΣΧΟΛΙΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ
Name
E-mail
Website